Jednota těla a mysli


Materialisté tvrdí, že fyzikální či materialistický svět, který lze změřit, či se jej dotknout, je jedinou "realitou", zatímco některé duchovní tradice nahlížejí na fyzično jako na pouhou iluzi- či na něco neodmyslitelně zkaženého, co existuje proto, aby bylo překonáno a na duchovno jako na nevyšší pravdu.

Buddhismus považuje život za jednotu fyzična a duchovna. Nahlíží na všechny věci, ať materiální nebo duchovní, viditené či neviditelné, jako na manifestaci nevyššího vesmírného zákona nebo na zdroj života, definovaného Ničirenem jako Mjóhó-renge-kjó. Fyzikální a duchovní aspekty našeho života jsou zcela neoddělitelné a stejné důležitosti. To je obsaženo v japonském výrazu šikišin funi. Šiki odpovídá všem věcem a fyzickým jevům, včetně lidského těla. Šin se týká všech duchovních neviditelných jevů, včetně rozumu, emocí a vůli. Funi znamená spisovně "dva, ale ne dva".

Ničiren to vyjádřil v dopisu jednomu z jeho stoupenců , když píše:
Člověk dokáže poznat mysl toho druhého, když naslouchá jeho hlasu. Je to proto, že psychický aspekt odhaluje i duchovní aspekt. Fyzično a duchovno, které jsou v podstatě jedním a tím samým, se projevují jako dva odlišné aspekty.

Vnitřní emociální stav člověka bude odhalen v jeho fyzickém vzhledu. Pocity šťastné a optimistické nálady člověka lze přečíst v jeho obličeji; dokonce si může i poskočit Naopak bolestivé držení těla a napjaté rysy tváře člověka svědčí o utrpení, které jej táhne dolů a jeho trýzeň je již z dálky patrná.

Náš vnitřní duchovní stav také ovlivňuje fyzické funkce našeho těla. Nejdramatičtějšími jsou smích a slzy, fyzická znamení našich vnitřních pocitů. Psychický stress je spojován s celou řadou nemocí od kožních nemocí, alergií, astmatu , vředů až po rakovinu. Deprese a beznaděj snižují tělesnou odolnost, a činí nás zranitelnými vůči mnohým chorobám. Na druhou stranu, pozitivní rozhodnutí překonat nemoc může "inspirovat" naše orgány a dokonci jednotlivé buňky směrem ke zdraví.

Jak Daisaku Ikeda píše, " Když máme rozhodnutí věci změnt, všechno se začne pohybovat směrem, o který usilujeme. Okamžik, kdy se rozhodneme být vítězným, každý nerv a vlákno v našem těle se začnou sami okamžitě orientovat směrem k našemu úspěchu. Naproti tomu, když si myslíme " To nebude nikdy fungovat " tak v tom okamžiku bude každá buňka v našem těle pokořena a boj vzdá."

Skutečné zdraví a opravdové štěstí musí obsahovat jak fyzično, tak duchovno. Mnoho zkušeností členů SGI se týká zlepšení zdravotní stavu, fyzických či hmotných podmínek. Skrze praxi čantování Nam-mjóhó-renge-kjó si také uvědomují neoddělitelnost duchovních a fyzikálních aspektů jejich života, Postupem času se to projeví ve fyzickém pocitu pohody a růstu srozumitelnosti a čistoty duševních a vjemových pochodů. To, co je označováno jako "viditelný prospěch" primárně souvisí s fyzikálními a materiálními úmysly. Nejdůležitějším z dlouhodobého hlediska je "neviditelný prospěch" v soustavné buddhistické praxi- vzrůstající sebevědomí, moudrost a soucítění s jinými. Nejvyšším neviditelným prospěchem je samozřejmě osvícení

Buddhismus pohlíží na živé bytosti jako na harmonické jedince, jdoucí spolu s tím co se označuje " pět složek" Jsou to : fyzické aspekty života a smysly; vnímání, které integruje dojmy, získané pomocí smyslů; představy, kterými vytváříme názor, čeho si musíme všímat; vůle- úmysl, který vystupuje jako koncept; a vědomí –funkce soudnosti, která podporuje fungování ostatních složek. Život je síla člii energie, která drží těchto pět složek tak, že fungují spolu, jako harmonický celek pohromadě .

Moderní lékařská věda je pouhým počátkem rozšíření křehkého spojení mezi tělem a myslí, mezi fyzickým a duchovním aspektem života. Konec konců buddhismus pohlíží jak na fyzické, tak na duchovní aspekty jako na vitální projev životní síly, která je vrozená samotnému kosmu.

Jak Ničiren napsal :
Život v každém okamžiku obsahuje jak tělo a duši, tak člověka a okolí všech cítících bytostí v každém životním okamžiku, stejně tak jako necítící bytosti – rostliny, nebe a zemi až po nejmenší částečku prachu. Život v každém okamžiku prostupuje vesmír a je obsažen ve všech jevech.

copyright (c) 2014 Sóka Gakkai Česká Republika. All Rights Reserved.