Lidská Revoluce


Pro buddhismus je charakteristický důraz na možnost vnitřní transformace – proces, při kterém vyvolámesvůj plný lidský potenciál. Všeobecně se má za to, že takový proces vyžaduje disciplínu, koncentraci a příhodnépodmínky, které nejsou každému dostupné. Avšak Ničirenův buddhismus učí, že svůj život i svět můžeme změnit k lepšímu pouze tehdy, pokud se postavíme výzvám uprostřed rozporuplné společnosti.

"Lidská revoluce" – pomocí tohoto výrazuJósei Toda, druhý prezident Sóka Gakkai,popisoval základní proces vnitřní transformace, během kterého prolomíme pouta svého "malého já". Přestaneme být zaujati sami sebou a svým egem, začneme procitat k altruizmu a pěstovat své "větší já", schopnost soucitu a činů pro druhé a koneckonců pro celé lidstvo.

Jak prezident SGI Daisaku Ikeda vysvětluje: "Existuje mnoho druhů revolucí: politická, ekonomická, průmyslová, vědecká, umělecká. Avšak ať se změní cokoli, svět nebude lepší, dokud lidé zůstanou sobečtí a bez soucitu. Z tohoto pohledu je Lidská revoluce tou nejzákladnější revolucí ze všech a zároveň tou, kterou lidstvo potřebuje nejvíce."

Otázkou pozitivní změny se zabývalo bezpočet teorií, náboženství a publikací. Jistě, sebekázeň a píle nám umožní provádět pozitivní změny, například když začneme pravidelně cvičit. Avšak zachovat si potřebnou sílu vůle není jednoduché; naše sebekázeň může v těžkém okamžiku selhat, jelikož jsme opomenuli hluboce zakořeněnévnitřní příčinysvého chování.

Lidská revoluce je dílo přeměny našeho života v úplném nitru. Vyžaduje,abychom identifikovali a postavili se těm věcem, které brání plnému vyjádření našeho pozitivního potenciálu a lidskosti. Ničirenův buddhismus je založen na víře v čistý, pozitivní a osvícený životní stav, který v sobě nosí každý člověk. Pro tento životní stav "Buddhovství" jsou charakteristické kvality jako soucítění, moudrost a odvaha, které nám umožňujív jakékoli situaci vytvořit něco hodnotného. Ničiren odhalil, že nejhlubší proces změny a očištění probíhá, kdyžvyvoláme právě tento životní stav. Jako přímý a bezprostřední prostředek k jeho dosažení a radosti z něj představil praxi čantování "Nam-mjóhó-renge-kjó".

Tato "Buddhova podstata" se projevuje konkrétnímizpůsoby. Zaprvé, nabýváme přesvědčení, že náš život obsahuje neomezené možnosti a hluboce vnímáme svoji lidskou důstojnost. Zadruhé, vypěstujeme v sobě moudrost, díky které pochopíme, že věci, které jsme pokládali za nemožné, jsou ve skutečnosti možné. A zatřetí v sobě zaktivujeme sílu, která nám umožňuje překonávat problémy s pocitem vnitřního osvobození. Tak máme sílu k tomu, abychom procházeli vlastní Lidskou revolucí a usilovali o zlepšení svého včerejšího "já" v lepší "já" dnes a ještě lepší zítra.

V některých buddhistických tradicích vede výklad "zákona příčiny a následku" lidi k tomu, aby se zaměřili na negativní příčiny z minulosti. Podle takového výkladu jsou překážky a výzvy, na které v životě narážíme, považoványza důležitéfáze k očištění těchto negativních činů z minulosti. Podle Lotosové sútry a buddhismuNičirena Daišónina lzeale Buddhovství, toho nevyššího a nejosvícenějšího životního stavu, dosáhnout pomocí víry a praktikování právě tady a teď, tak jak jsme. Tato osvícená moudrost nám umožňuje pochopit realitu okolností, které vypadají naprosto zoufale. Například zdánlivě nevyléčitelná nemoc nebo bolestná ztráta mohou ve skutečnosti poskytnout nejlepší podmínky pro zahájení Lidské revoluce a stát se podnětem pro ten největší osobní růst.

Když překročíme hranice svých osobních zájmů a uděláme něco pro druhé, urychlíme a posílíme tento proces. Zkušenost, která se dříve jevila jako nespravedlivé břímě, se může stát klíčem k nalezení smyslu života, jelikož se naučíme, jak pomoci lidem strádajícím v podobné situaci.

Tento individuální proces Lidské revoluce je klíčem k jiskřící změně v globálním měřítku. Daisaku Ikeda píše: "Velká lidská revoluce byť i jednoho jediného člověka pomůže změnit osud národa a dále povede ke změně osudu celého lidstva". Převzít odpovědnost za změnu svého vlastního života je prvním krokem k vytvoření lidské společnosti, založené na soucítění a respektu vůči důstojnosti každého lidského života.


copyright (c) 2014 Sóka Gakkai Česká Republika. All Rights Reserved.