soka gakkai buddhismus nicirena daisonina praktikovani buddhismu studijni materialy odkazy kontakty
niciren daisonin
co je buddhismus?  
   
  niciren daisonin
 

Faksimile rukopisu Lotusové sútry Cambridgské universitní knihovny

Členové SGI následují učení Ničirena, buddhistického mnicha, který žil ve třináctém století v Japonsku. Ničirenova učení poskytují všem okamžité vyvolání osvícené moudrosti a energie Buddhovství z hloubky jejich vlastního života., bez ohledu na jejich individuální poměry. Každý člověk má v sobě sílu překonat všechny životní výzvy.žít hodnotný život a mít pozitivní vliv na lidi,společnost a celý svět.

Hledání řešení lidského utrpení

  strom
 

1,000 let starý strom v buddhistickém chrámu Seičó-dži, kde mladý Ničiren studoval  buddhismus(Photograph by Clique)

Ničiren se narodil v roce  1222 v Japonsku v čase bohatém na sociální nepokoje a

přírodní katastrofy. Obzvlášť obyčejní lidé enormně strádali. Ničirena zajímalo, proč buddhistická učení ztratila svou sílu, umožňující lidem vest šťastný a plnohodnotný život. Coby mladý kněz, rozhodl se najít odpověď na utrpení a chaos kolem něj. Jeho intenzivní studium buddhistických súter jej utvrdilo v přesvědčení, že Lotosová sútra obsahuje  podstatu Buddhova osvícení a že je klíčem k přeměně lidského utrpení a umožňuje společnosti rozkvést.

 

Podstata buddhismu

Lotosová sútra ujišťuje, že všichni lidé, bez ohledu na pohlaví, kapacitu či sociální postavení ,mají vrozené kvality Buddhy a jsou proto stejně hodni nevyššího respektu.

Na základě studia sútry, založil Ničiren vzývání (čantování) Nam-mjóhó-renge-kjó jako univerzální pratikování, které lidem umožňuje projevit Buddhovství, které je jim vrozené a dává jim sílu a moudrost  poprat  se a překonat každou nepříznivou situaci. Ničiren pohlížel na Lotosovou sútru jako na prostředek pro lidské posílení-zdůrazňuje, že každý může dosáhnout osvícení a zažívat za svého života štěstí.


Pronásledování

Ničiren byl kritický k existujícím školám buddhismu, které spoléhaly na státní ochranu a sloužily pouze zájmům mocných a zároveň podporovaly pasivitu trpějících mas..Vyzýval feudální představitele a ,naléhal, aby vůdcové přijali zodpovědnost za utrpení obyvatel a učinily kroky k nápravě. Jeho postoj, že stat existuje kvůli lidem, byl toho času revoluční.  

Ničirenovi stížnosti vyvolaly časté prudké útoky pronásledování od militatntní vlády a od zavedených buddhistických škol. Během té doby odmítl přijmout kompromis ke svým principům, když měl uklidnil úřady.

Ničirenův odkaz spočívá v jeho neochabujícím úsilí za štěstí lidí a touhu po přeměně společnosti na takovou, která respektuje důstojnost a potenciál života každého jednotlivce.

sakjamuni
lotosova sutra
niciren daisonin