sgi CR
 
soka gakkai buddhismus nicirena daisonina praktikovani buddhismu studijni materialy odkazy kontakty
nam mjoho renge kjo
nam mjoho renge kjo  
   
  cantovani
   

Vzývání  Nam-mjóhó-renge-kjó bylo založeno  Ničirenem  28.dubna 1253.  Poté, co podrobně prostudoval všechny buddhistické sútry, dospěl k názoru, že Lotosová sútra obsahuje nejvyšší  pravdu buddhismu: že každý bez vyjímky má potenciál dosáhnout Buddhovství.  Název Lotosová sútra byl přeložen do japoštiny jako  Mjóhó-renge-kjó. Avšak pro Ničirena  bylo Mjóhó-renge-kjó  daleko vice než jen titul buddhistického textu, byl to výraz, slova  Zákona života, který se do určité miry pokoušejí všechna buddhistická učení objasnit.  Co následuje je krátké a nevyhnutelně omezené vysvětlení některých klíčových konceptů vysvětlených touto frází.

Nam

Slovo  nam  má původ ve Sanskritu.  Doslovný  překlad tohoto významu je “oddat se”. Ničiren ustanovil praxi čantování  Nam-mjóhó-renge-kjó  jako prostředek usnadňující všem lidem  uvést  své životy  do harmonie,čili do rytmu se Zákonem života, neboli Dharmou. V originalu v sanskritu nám označuje prvky jednání a postoje a odpovídá proto správným opatřením, které člověk potřebuje učinit a postoj, který člověk potřebuje rozvinout, aby dosáhl Buddhovství v tomto životě.

Mjóhó

Myóhó znamená doslova Mystický Zákon, a vyjadřuje vztah mezi životem vězícím ve vesmíru a mnoha odlišnými cestami, kterými se život projevuje. Mjó odpovídá základní podstatě života, která je “neviditelná” a je za rovinou intelektuálního pochopení. Tato podstata vždy vyjadřuje samu sebe ve hmatatelné formě (hó), že může být zachycena smysly. Fenomenum (hó) je proměnlivé, avšak pronikání všech takových jevů je konstantní realita, známá jako mjó.

Renge

  lotus
   

Renge  znamená květ lotosu. Lotos kvete a má semínka ve stejnou dobu, a tak představuje vzájemnost příčiny a následku . Poměry a kvalita našich individuálních životů jsou určeny příčinami a následky, jak zlými, tak dobrými, které v každém okamžiku hromadíme (skrze naše myšlenky, slova a činy) Tomu se říká karma..Zákon příčiny a následku vysvětluje, že my všichni máme osobní zodpovědnost za náš vlastní osud. My vytváříme náš osud a jsme to my, kteří jej mohou změnit. Nejmocnější věcí, kterou můžeme udělat, je čantovat Nam-mjóhó-renge-kjó ; následek Buddhovství je souběžně vytvářen v hlubinách našeho života a určitě se časem projeví. Květ lotosu kvete a vyrůstá v bahnitém rybníku a přeci zůstává původní a prostý všeho znečištění, symbolizuje vynoření se Buddhovství ze života prostého člověka.

Kjó

Kjó  znamená doslova sútru, hlas učení Buddhy . V tomto smyslu také znamená zvuk či vibraci. Také čínský znak pro kjó původně znamená záhyb na kousku tkaných šatů, symbolizující kontinuitu života přes minulost,přítomnost a budoucnost. V širším smyslu Kjó vyjadřuje koncept, že všechny věci ve vesmíru jsou manifestací Mystického zákona.

Praktikování


Čantování Nam-mjóhó-renge-kjó—známé také jako "Daimoku" - je základním praktikovíním  členů SGI. Skrze toto praktikování je člověk schopen odhalit stav Buddhovství ve svém vlastním životě, vyzkoušené jako přirozené rozvinutí radosti, vrůstající vitality , odvahy moudrosti a soucítění.


“Když pošetilý je nazýván obyčejným člověkem, a ten osvícený je nazýván Buddhou. Je to jako špinavé zrcadlo, které, když se vyleští, bude zářit jako drahokam. Mysl, která je nyní zachmuřená iluzemi, pocházejícími z vnitřní temnoty života, je jako špinavé zrcadlo, ale když se jednou vyleští, určitě bude jako čisté zrcadlo, reflektující  základní podstatu jevů a pravý aspekt reality. Vyvolejte hlubokou víru a leštěte horlivě své zrcadlo nocí a dnem. Jak byste ho měli leštit ? Jedině čantováním Nam-mjóhó-renge-kjó.“-Ničiren, O dosažení Buddhovství v tomto životě.

 

gohonzon
zakladni praktikovani
zkusenosti