sgi CR
 
soka gakkai buddhismus nicirena daisonina praktikovani buddhismu studijni materialy odkazy kontakty
zakladni praktikovani
nammjohorengekjo  
   
  cantovani
   

Členové SGI praktikují buddhismus, který kázal ve třináctém století japonský mnich Ničiren. Středem Ničirenova buddhismu je fráze Nam-mjóhó-renge-kjó a mandala, označovaná jako Gohonzon. Existují tři základní elementy Ničirenova buddhismu  : čantovat  frázi Nam-mjóhó-renge-kjó jako frázi modlitby pro sebe a pro ostatní, studium Ničirenových učení a snažit se podělit o učení buddhismu, šířit buddhistickou perspektivu životu vrozené důstojnosti a ponciálu. Členové SGI provádějí ranní a večerní praktikování, známé jako Gongjó, které se skládá z čantování  Nam-mjóhó-renge-kjó a z recitace části Lotosové sútry.

"Zákon"

Buddhismus učí , že vesmírný Zákon (Dharma) prostupuje všechno ve vesmíru. To je hlavní podstatou života. Můžeme se take domnívat, že je to fundamentální rytmus života a vesmíru. Ničiren označil tento Zákon čili podstatu jako  Nam-mjóhó-renge-kjó. Učil, že správným prováděním praktikování buddhismu může každý dovést svůj život k harmonii s větším životem vemíru.  Výsledkem toho je, že člověk  je schopen zažít větší moudrost, odvahu, životní síly a soucítění (kvality podstaty života). Je prakticky to, co znamená manifestovat  Buddhovství neboli osvícený stav života.

Buddhismus v každodenním životě

Členové SGI jsou povzbuzováni, aby  používali svou buddhistickou praxi, aby přímo konfrontovali a překonali specifické výzvy ve svém životě. Skrze tento proces je člověk schopen ocenit a projevit hluboký potenciál ve svém životě. Buddhistické praktikování také znamená uvědomit si a rozvinout svůj unikátní smysl života.  Členové SGI věří, že tento process vnitřní duchovní transformace, čili “lidské revoluce” nejenže vede k individuálnímu posílení a ke konstruktivním činům, ale je též nejjistější cestou k energii lidstva, pro vytvoření mírového a prosperujícího světa.

Diskuzní mítinky

 
  Lisa Hollis

Členové SGI provádějí své každodenní praktikování  doma a setkávají se na pravidelných, místních diskuzních setkáních, aby studovali  budhistické principy  a jak je použít v každodenním životě. Na těchto shromážděních si členové také vyměňují nápady, víru ,výzvy a zkušenosti z buddhistické víry a praktikování. Tato malá skupinová setkání jsou místem vzájemného povzbuzování, stejně tak jako rozdělení se o buddhistickou praxi s přáteli.

 

 

gohonzon
zakladni praktikovani
zkusenosti