sgi CR
 
soka gakkai buddhismus nicirena daisonina praktikovani buddhismu studijni materialy odkazy kontakty
co delame
co je soka gakkai  
   
  action
   

SGI (Sóka Gakkai International) na základě víry v pozitivní lidský potenciál a úcty k důstojnosti života aktivně propaguje mír, kulturu a vzdělávání. Členové SGI se zasazují za kulturu, mír, rostoucí uvědomění a dialog mezi lidmi.

Od roku 1983 je SGI jako nevládní organizace přidružena k Organizaci spojených národů (OSN). Má své kanceláře v New Yorku, Ženevě a Vídni a je registrovaná u různých institucí OSN. Dlouhodobě spolupracuje s Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), v roce 1983 jí byl přidělen status konzultanta v Ekonomickém a sociálním výboru při OSN (ECOSOC) a od roku 1997 aktivně spolupracuje s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Je aktivní ve veřejném vzdělávání se zaměřením na mír a odzbrojení, lidská práva a udržitelný rozvoj, poskytuje humanitární pomoc a podporuje dialog mezi náboženstvími. SGI se také angažuje v různých sítích nevládních organizací a v partnerstvích na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Ale nejpřesvědčivější důkaz sociální angažovanosti SGI lze nalézt v aktivitách jednotlivých členů, kteří různými způsoby přispívají ke zlepšení vztahů ve společnosti, rodině a zaměstnání.

 

co delame
historie
daisku ikeda
josei toda
tsunesaburo makiguci